Czym jest analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna jest dyscypliną, która stara się wyciągnąć sens z ruchów cen w świetle danych ekonomicznych i wielości informacji. W porównaniu do studiów technicznych, analiza fundamentalna ma większy wybór wskaźników. W chwili, gdy wielu handlowców wybiera skupianie się na wiadomościach i wskaźnikach, które się pojawiają, które determinują codzienne ruchy na rynkach finansowych, analiza fundamentalna w istocie rozważa wiele innych aspektów ekonomicznych w tym politykę, prawo finansowe, zachowania społeczne, jako dodatków do wielu aspektów życia ludzkiego.

Analiza fundamentalna stawia sobie za cel wyklarowania przyczyny i skutku relacji między ruchami rynkowymi i rozwojem ekonomicznym. W tym sensie, jest to różne od analizy technicznej, co dotyczy ceny działania, jako początku i końca danej operacji handlowej. W chwili gdy analiza techniczna raczej dyskutuje z twierdzeniem, że cena działania odzwierciedla wszystkie dostępne rynkowi informacje, analiza fundamentalna szuka tak by zidentyfikować odchylenia od normy i ,,błędy” na rynku, które mogą oferować możliwości wygenerowania zysku. W przeciwieństwie do handlowca analizy technicznej, handlowiec analizy fundamentalnej jest zawsze sceptyczny w kontekście ceny akcji i szuka alternatywnych wyjaśnień dla ,,wiedzy rynku” w ewaluowaniu trendów rynkowych.

analiza

W chwili, gdy ten typ analizy został udowodniony i jest wydajny oraz godny zaufania przez wieki, jest wiele spraw, o których musimy pamiętać by uniknąć bycia zbyt optymistycznym dla sił przewidujących tego podejścia. W chwili, gdy analiza fundamentalna może i zwykle ostrzega nas o potencjalnych błędach w obszarze zachowań rynkowych do realiów ekonomicznych, nie ma wskaźnika, że korekta pojawi się za jakiś czas. Podobnie, bańki finansowe i ekstrema rynkowe zwykle powodują, że analitycy racjonalizują niezdrowe pozycjonowanie się rynku, nie uprawomocniając zdrowych zalet sceptycyzmu będącego nieodłączną częścią tego podejścia.

Zalety analizy fundamentalnej

Największa zaleta wyniesiona ze studiów analizy fundamentalnej to umiejętność rozumienia przyczyn, które targają działaniami na rynku. Rozumiejąc dynamikę rynkową możemy być pewni w ustawianiu własnej pozycji tak długo jak długo przyczyna, która wywołała operację, istnieje. Dogłębna garść analizy fundamentalne zapewnia nas, że nie stracimy zimnej krwi w chwili zetknięcia się z niestabilnością rynku. Ci, którzy zaprzęgają analizę fundamentalną w ocenę akcji cen, są pewni, że są na ścieżce największych geniuszy handlu forex. Wszyscy Ci, którzy z sukcesem zarobili miliony czy biliony w tym biznesie byli użytkownikami analizy fundamentalnej; a nie ma powodu, dla którego mielibyśmy nie wierzyć, że używając tej samej metody, możemy osiągnąć coś podobnego, jeśli nie takiego samego jak oni.


Leave a Comment