Spółki Ciekawe Technicznie

Co to jest analiza techniczna?

W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, analiza techniczna jest relatywnie nową dyscypliną, która nadal jest dopracowywana przez jej praktyków. Nadal, lata stałego używania jej spowodował, że jest ona nieodzowną częścią arsenału handlowca: studia techniczne są prawdopodobnie jedynym narzędziem używanym by zdeterminować punkty wejścia czy wyjścia a w skrócie techniczna analiza handlowe jest prawdopodobnie jedynym narzędziem analitycznym, które ma siłę przewidywania.

Analiza techniczna bazuje na trzech najważniejszych założeniach, jeśli chodzi o wydarzenia na rynku. Po pierwsze, analiza techniczna postuluje, że ceny pomijają wszystkie informacje dostępne szerszej publiczności.

Po drugie, zakłada, że cena ruchów nie jest przypadkowa, a narzędzia techniczne mogą być używane by ustanowić przewodzące prądy, stojące za akcjami cen. Po trzecie, mówi, że trendy cen mają to do siebie, że się powtarzają. Innymi słowy, dawny rozwój oferuje nieco wskazówek na temat kierunku i natężenia przyszłych ruchów cen.

W konsekwencji tych założeń, analiza techniczna postrzega akcje cen, jako świadomą aktywność masy aktorów finansowych, którzy działają zbiorowo, jak by byli jednym zbiorowym organizmem ze swoimi emocjami i uczuciami. Innymi słowy, tak jak w przypadku ula czy mrowiska, pozornie niezależne działania indywidualnych handlowców są targetowane w celu osiągnięcia najbardziej pożądanego i logicznego kursu dla walut w kontekście ogólnym.

Naturalnie, jeśli kolektywna wola handlowców jest racjonalna i czyni sensowne decyzje, to przyszłe wybory tego ciała będą zależeć od jego dawnych czynów. I jeśli taka jest logiczna zależność, a związek między rozumowaniem między przeszłością a teraźniejszością istnieje, możliwe jest przestudiowanie i zrozumienie zasad kryjących się za tymi związkami, a w konsekwencji postępować zgodnie z nimi i uzyskiwać w rezultacie dochód.

I tu leży podstawa analizy technicznej. Tak jak dedukujemy, że osoba, która wyjmuje klucze ze swojej kieszeni, ma w zamiarze otwarcie drzwi, oczekujemy, że konkretny wzrost czy obniżka cen, okres trendu w aktywności czy konsolidacja musi prowadzić do ich logicznej konkluzji w oparciu o sytuację rynkową, sukcesywne wzrosty czy spadki czy naturę, która jest determinowana analizą techniczną.

dolar

Zalety analizy technicznej

Analiza techniczna jest prosta i zrozumiała, z narzędziami dostępnymi dla każdego od sezonowego manager funduszy hedgingowych do nowicjusza, handlowca detalicznego. W dodatku, narzędzia analizy technicznej są łatwiejsze do interpretacji niż wskaźniki fundamentalne, rozumienie, których zwykle wymaga chwili na dogłębne studia. I w końcu w chwili, gdy analiza techniczna skupia się na jedynie na cenach akcji, handlowiec techniczny ma tylko jedną igłę na swoim kompasie cenę, na której wszelkie kalkulacje dotyczące zysków czy strat muszą być bazowane.

Studia techniczne są od lat poprawiane i udoskonalane a używając ich używamy wiedzy ze środowiska tysięcy doświadczonych i mądrych handlowców, którzy przyczynili się do tego wysiłku. Udoskonalając różne aspekty analizy technicznej przy możemy zminimalizować rolę zgadywanki i przypuszczenia w analizowaniu cen akcji.

W chwili, gdy studia techniczne mogą dać przeciwne sygnały o przyszłości, błąd, jeśli wystąpi, jest częścią interpretacji. Dostrzegając nasze potknięcia, możemy ulepszać nasze umiejętności analityczne i z lepszymi umiejętnościami, bogactwo i sukces będzie tylko na wyciągnięcie ręki.

Podsumowanie

Oba typy analizy są przydatne w analizowaniu działań na rynku. Twój styl handlowania a także stosunek to handlowania zdeterminuje, który rodzaj analizy uznasz za bardziej pomocny. Jednak zanim podejmiesz, co do tego decyzję, dobrze jest przestudiować temat analizy w większej ilości szczegółów. W kilku następnych sekcjach, pokażemy różne aspekty analizy forex.

Opcje binarne dla bystrzaków

Jak otworzyc konto w XM

Czym jest analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna jest dyscypliną, która stara się wyciągnąć sens z ruchów cen w świetle danych ekonomicznych i wielości informacji. W porównaniu do studiów technicznych, analiza fundamentalna ma większy wybór wskaźników. W chwili, gdy wielu handlowców wybiera skupianie się na wiadomościach i wskaźnikach, które się pojawiają, które determinują codzienne ruchy na rynkach finansowych, analiza fundamentalna w istocie rozważa wiele innych aspektów ekonomicznych w tym politykę, prawo finansowe, zachowania społeczne, jako dodatków do wielu aspektów życia ludzkiego.

Analiza fundamentalna stawia sobie za cel wyklarowania przyczyny i skutku relacji między ruchami rynkowymi i rozwojem ekonomicznym. W tym sensie, jest to różne od analizy technicznej, co dotyczy ceny działania, jako początku i końca danej operacji handlowej. W chwili gdy analiza techniczna raczej dyskutuje z twierdzeniem, że cena działania odzwierciedla wszystkie dostępne rynkowi informacje, analiza fundamentalna szuka tak by zidentyfikować odchylenia od normy i ,,błędy” na rynku, które mogą oferować możliwości wygenerowania zysku. W przeciwieństwie do handlowca analizy technicznej, handlowiec analizy fundamentalnej jest zawsze sceptyczny w kontekście ceny akcji i szuka alternatywnych wyjaśnień dla ,,wiedzy rynku” w ewaluowaniu trendów rynkowych.

analiza

W chwili, gdy ten typ analizy został udowodniony i jest wydajny oraz godny zaufania przez wieki, jest wiele spraw, o których musimy pamiętać by uniknąć bycia zbyt optymistycznym dla sił przewidujących tego podejścia. W chwili, gdy analiza fundamentalna może i zwykle ostrzega nas o potencjalnych błędach w obszarze zachowań rynkowych do realiów ekonomicznych, nie ma wskaźnika, że korekta pojawi się za jakiś czas. Podobnie, bańki finansowe i ekstrema rynkowe zwykle powodują, że analitycy racjonalizują niezdrowe pozycjonowanie się rynku, nie uprawomocniając zdrowych zalet sceptycyzmu będącego nieodłączną częścią tego podejścia.

Zalety analizy fundamentalnej

Największa zaleta wyniesiona ze studiów analizy fundamentalnej to umiejętność rozumienia przyczyn, które targają działaniami na rynku. Rozumiejąc dynamikę rynkową możemy być pewni w ustawianiu własnej pozycji tak długo jak długo przyczyna, która wywołała operację, istnieje. Dogłębna garść analizy fundamentalne zapewnia nas, że nie stracimy zimnej krwi w chwili zetknięcia się z niestabilnością rynku. Ci, którzy zaprzęgają analizę fundamentalną w ocenę akcji cen, są pewni, że są na ścieżce największych geniuszy handlu forex. Wszyscy Ci, którzy z sukcesem zarobili miliony czy biliony w tym biznesie byli użytkownikami analizy fundamentalnej; a nie ma powodu, dla którego mielibyśmy nie wierzyć, że używając tej samej metody, możemy osiągnąć coś podobnego, jeśli nie takiego samego jak oni.

Jak otworzyć konto w IronFX

Jak Zarobić i Nic Nie Robić

Analiza Fundamentalna vs Analiza Techniczna

W analizowaniu akcji cen handlowcy używają dwóch głównych typów analizy. Ci, którzy koncentrują się na zachowaniach cen, a ignorują zwykle inne czynniki, wybierają by kierować swoje wysiłki na doskonalenie swoich umiejętności w analizie technicznej, a handlowcy, którzy wolą studiować wydarzenia ekonomiczne, które powoduje akcję na rynku zwykle fokusują swoje wysiłki na studiowanie arkana analizy fundamentalnej. W tym artykule przyjrzymy się zarówno jednemu jak i drugiemu konceptowi, zanim przeniesiemy się do sprawdzenia ich bardziej szczegółowo w innych lekcjach w naszej szkole.

Wielu handlowców łączy informacje oferowane przez oba te typy analizy by generować sygnały handlowe. Inni koncentrują się na jednym aspekcie analizy i wyłączają inne ze swoich kalkulacji, i prawdą jest, że jedno i drugie podejście może być wartościowe w zależności od okoliczności. Są handlowcy tacy jak Martin Schwartx, który zyskał reputację i bogactwo handlując na podstawie analizy technicznej, z kolei sukces takich osób jak Jim Rogers bazuje na analizie fundamentalnej prawie wyłącznie. Ale w chwili, gdy mogą nie zgodzić się oni w wielu sprawach, obaj z pewnością zgodziliby się, co do tego, że kontrola emocjonalna i dyscyplina są najbardziej ważnymi aspektami kariery handlowca odznaczającej się sukcesami, nawet przed analitycznym podejściem do działań.

Forex-Trading-definicje

Jak różne są analiza fundamentalna i analiza techniczna?

Musimy tu zaznaczyć, że zanim pójdziemy dalej w naszej dyskusji na temat różnych aspektów tych dwóch szkół analitycznych, to w chwili, gdy wyjaśnienia fenomenu analizy fundamentalnej i technicznej mogą się od siebie różnić, to końcowy rezultat i rekomendacja handlowa w wielu przypadkach może być ta sama.

By podać na to przykład, możemy prześledzić klasyczny przypadek parabolicznego grafu ceny, co będzie czyniło obie analizy uważnymi, jednak z różnych powodów. Analiza techniczna zawsze spojrzy na swoje wykresy, dostrzeże wartości ekstremalne zarejestrowane na wskaźnikach i będzie ostrożna w łączeniu trendu, który jest zagrożony niebezpieczeństwem gwałtownego odwrócenia się w chwili, gdy nastąpi nie do uniknięcia ruch kontr-trendu.

Analiza fundamentalna będzie patrzeć na euforię w źródłach wiadomości i społeczności analitycznej, rozważy deklaracje przedstawicieli rządów i ważnych osobistości oraz prawdopodobnie wyda to samo ostrzeżenie. W chwili, gdy narzędzia i wskaźniki używane przez te dwie strategie są inne, ich akcje zwykle pokrywają się ze sobą.

Analiza fundamentalna i techniczna nie są jednak dokładnie tą samą rzeczą, i w przynajmniej w kontekście długookresowym siłą przewidywania analizy fundamentalnej jest o wiele większa prawie na pewno. Jednakże, te dwa rodzaje są podobne do dwóch języków opisujących ten sam fenomen, a przynajmniej na poziomie analizy zdarzenia po fakcie, zawsze pokazują ten sam kierunek i dochodzą do praktycznie tych samych wniosków.

Przyjrzyjmy się w dużym skrócie tym dwóm szkołom.

Jak Zawierać Transakcję Na Rynku