Analiza Fundamentalna vs Analiza Techniczna

W analizowaniu akcji cen handlowcy używają dwóch głównych typów analizy. Ci, którzy koncentrują się na zachowaniach cen, a ignorują zwykle inne czynniki, wybierają by kierować swoje wysiłki na doskonalenie swoich umiejętności w analizie technicznej, a handlowcy, którzy wolą studiować wydarzenia ekonomiczne, które powoduje akcję na rynku zwykle fokusują swoje wysiłki na studiowanie arkana analizy fundamentalnej. W tym artykule przyjrzymy się zarówno jednemu jak i drugiemu konceptowi, zanim przeniesiemy się do sprawdzenia ich bardziej szczegółowo w innych lekcjach w naszej szkole.

Wielu handlowców łączy informacje oferowane przez oba te typy analizy by generować sygnały handlowe. Inni koncentrują się na jednym aspekcie analizy i wyłączają inne ze swoich kalkulacji, i prawdą jest, że jedno i drugie podejście może być wartościowe w zależności od okoliczności. Są handlowcy tacy jak Martin Schwartx, który zyskał reputację i bogactwo handlując na podstawie analizy technicznej, z kolei sukces takich osób jak Jim Rogers bazuje na analizie fundamentalnej prawie wyłącznie. Ale w chwili, gdy mogą nie zgodzić się oni w wielu sprawach, obaj z pewnością zgodziliby się, co do tego, że kontrola emocjonalna i dyscyplina są najbardziej ważnymi aspektami kariery handlowca odznaczającej się sukcesami, nawet przed analitycznym podejściem do działań.

Forex-Trading-definicje

Jak różne są analiza fundamentalna i analiza techniczna?

Musimy tu zaznaczyć, że zanim pójdziemy dalej w naszej dyskusji na temat różnych aspektów tych dwóch szkół analitycznych, to w chwili, gdy wyjaśnienia fenomenu analizy fundamentalnej i technicznej mogą się od siebie różnić, to końcowy rezultat i rekomendacja handlowa w wielu przypadkach może być ta sama.

By podać na to przykład, możemy prześledzić klasyczny przypadek parabolicznego grafu ceny, co będzie czyniło obie analizy uważnymi, jednak z różnych powodów. Analiza techniczna zawsze spojrzy na swoje wykresy, dostrzeże wartości ekstremalne zarejestrowane na wskaźnikach i będzie ostrożna w łączeniu trendu, który jest zagrożony niebezpieczeństwem gwałtownego odwrócenia się w chwili, gdy nastąpi nie do uniknięcia ruch kontr-trendu.

Analiza fundamentalna będzie patrzeć na euforię w źródłach wiadomości i społeczności analitycznej, rozważy deklaracje przedstawicieli rządów i ważnych osobistości oraz prawdopodobnie wyda to samo ostrzeżenie. W chwili, gdy narzędzia i wskaźniki używane przez te dwie strategie są inne, ich akcje zwykle pokrywają się ze sobą.

Analiza fundamentalna i techniczna nie są jednak dokładnie tą samą rzeczą, i w przynajmniej w kontekście długookresowym siłą przewidywania analizy fundamentalnej jest o wiele większa prawie na pewno. Jednakże, te dwa rodzaje są podobne do dwóch języków opisujących ten sam fenomen, a przynajmniej na poziomie analizy zdarzenia po fakcie, zawsze pokazują ten sam kierunek i dochodzą do praktycznie tych samych wniosków.

Przyjrzyjmy się w dużym skrócie tym dwóm szkołom.


Leave a Comment