Co to jest analiza techniczna?

W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, analiza techniczna jest relatywnie nową dyscypliną, która nadal jest dopracowywana przez jej praktyków. Nadal, lata stałego używania jej spowodował, że jest ona nieodzowną częścią arsenału handlowca: studia techniczne są prawdopodobnie jedynym narzędziem używanym by zdeterminować punkty wejścia czy wyjścia a w skrócie techniczna analiza handlowe jest prawdopodobnie jedynym narzędziem analitycznym, które ma siłę przewidywania.

Analiza techniczna bazuje na trzech najważniejszych założeniach, jeśli chodzi o wydarzenia na rynku. Po pierwsze, analiza techniczna postuluje, że ceny pomijają wszystkie informacje dostępne szerszej publiczności.

Po drugie, zakłada, że cena ruchów nie jest przypadkowa, a narzędzia techniczne mogą być używane by ustanowić przewodzące prądy, stojące za akcjami cen. Po trzecie, mówi, że trendy cen mają to do siebie, że się powtarzają. Innymi słowy, dawny rozwój oferuje nieco wskazówek na temat kierunku i natężenia przyszłych ruchów cen.

W konsekwencji tych założeń, analiza techniczna postrzega akcje cen, jako świadomą aktywność masy aktorów finansowych, którzy działają zbiorowo, jak by byli jednym zbiorowym organizmem ze swoimi emocjami i uczuciami. Innymi słowy, tak jak w przypadku ula czy mrowiska, pozornie niezależne działania indywidualnych handlowców są targetowane w celu osiągnięcia najbardziej pożądanego i logicznego kursu dla walut w kontekście ogólnym.

Naturalnie, jeśli kolektywna wola handlowców jest racjonalna i czyni sensowne decyzje, to przyszłe wybory tego ciała będą zależeć od jego dawnych czynów. I jeśli taka jest logiczna zależność, a związek między rozumowaniem między przeszłością a teraźniejszością istnieje, możliwe jest przestudiowanie i zrozumienie zasad kryjących się za tymi związkami, a w konsekwencji postępować zgodnie z nimi i uzyskiwać w rezultacie dochód.

I tu leży podstawa analizy technicznej. Tak jak dedukujemy, że osoba, która wyjmuje klucze ze swojej kieszeni, ma w zamiarze otwarcie drzwi, oczekujemy, że konkretny wzrost czy obniżka cen, okres trendu w aktywności czy konsolidacja musi prowadzić do ich logicznej konkluzji w oparciu o sytuację rynkową, sukcesywne wzrosty czy spadki czy naturę, która jest determinowana analizą techniczną.

dolar

Zalety analizy technicznej

Analiza techniczna jest prosta i zrozumiała, z narzędziami dostępnymi dla każdego od sezonowego manager funduszy hedgingowych do nowicjusza, handlowca detalicznego. W dodatku, narzędzia analizy technicznej są łatwiejsze do interpretacji niż wskaźniki fundamentalne, rozumienie, których zwykle wymaga chwili na dogłębne studia. I w końcu w chwili, gdy analiza techniczna skupia się na jedynie na cenach akcji, handlowiec techniczny ma tylko jedną igłę na swoim kompasie cenę, na której wszelkie kalkulacje dotyczące zysków czy strat muszą być bazowane.

Studia techniczne są od lat poprawiane i udoskonalane a używając ich używamy wiedzy ze środowiska tysięcy doświadczonych i mądrych handlowców, którzy przyczynili się do tego wysiłku. Udoskonalając różne aspekty analizy technicznej przy możemy zminimalizować rolę zgadywanki i przypuszczenia w analizowaniu cen akcji.

W chwili, gdy studia techniczne mogą dać przeciwne sygnały o przyszłości, błąd, jeśli wystąpi, jest częścią interpretacji. Dostrzegając nasze potknięcia, możemy ulepszać nasze umiejętności analityczne i z lepszymi umiejętnościami, bogactwo i sukces będzie tylko na wyciągnięcie ręki.

Podsumowanie

Oba typy analizy są przydatne w analizowaniu działań na rynku. Twój styl handlowania a także stosunek to handlowania zdeterminuje, który rodzaj analizy uznasz za bardziej pomocny. Jednak zanim podejmiesz, co do tego decyzję, dobrze jest przestudiować temat analizy w większej ilości szczegółów. W kilku następnych sekcjach, pokażemy różne aspekty analizy forex.


Leave a Comment